کاربرد دستگاه سرند ویبره در فرآیند تولید

کاربرد دستگاه سرند ویبره در فرآیند تولید چیست؟