راهنمای درجه محفاظت IP Code

 • بروز رسانی در : ۱۴۰۲/۰۷/۰۷
 • 0

IP Code یا درجه محفاظت تجهیزات الکتریکی یکی از استانداردهای ایمنی در انواع تجهیزات الکتریکی است.

این استاندارد که مخفف کلمه INGRESS PROTECTION (محافظت نفوذ) از دو رقم تشکیل شده است که نشان دهنده مقاومت دستگاه در مقابل نفوذ ذرات جامد و مایعات (آب) است. رقم اول نشان دهنده مقاومت در مقابل ذرات جامد و رقم دوم مربوط به مایعات است. دانستن درجه حفاظت یا کد IP به کاربر در مورد نحوه استفاده و محیط قرار گیری دستگاه کمک می‌کند.

تصویر زیر راهنمای سریع کدهای محافظت نفوذ (IP Code) در دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی است. با سام تجهیز همراه باشید.

راهنمای درجه محافظت IP Code

در ادامه به شرح انواع معمول کد محافظت در تجهیزات و دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی می‌پردازیم:

 • IP00: هیچ محافظت خاصی در برابر تماس تصادفی یا نفوذ اشیا خارجی ندارد. محافظت خاصی در برابر آب ندارد. سازه های “نوع طراحی باز” برای نوع محافظت IP 00 ساخته شده اند.
 • IP20: محافظت در برابر تماس و در برابر نفوذ اجسام جامد خارجی بزرگتر از ø 12 میلی متر. محافظت خاصی در برابر آب ندارد.
 • IP23: محافظت در برابر تماس و در برابر نفوذ اجسام جامد خارجی بزرگتر از ø 12 میلی متر. محافظت در برابر اسپری آب در هر زاویه تا 60 درجه نسبت به حالت عمودی، به طوری که چنین پاشش‌هایی اثرات مخربی ندارند.
 • IP40: محافظت در برابر تماس و در برابر نفوذ اجسام جامد خارجی بزرگتر از ø 1 میلی متر. محافظت خاصی در برابر آب ندارد.
 • IP44: محافظت در برابر تماس و در برابر نفوذ اجسام جامد خارجی بزرگتر از ø 1 میلی متر. محافظت در برابر پاشش آب، به طوری که هر ترشحی از هر جهت به پوشش تجهیز، اثر مخربی ندارد.
 • IP54: محافظت محدود در برابر نفوذ گرد و غبار. محافظت در برابر اسپری آب از هر جهت. محافظت محدود در برابر نفوذ.
 • IP55: محافظت محدود در برابر نفوذ گرد و غبار. محافظت در برابر جت‌های آب کم فشار (۶.۳ میلی‌متر) از هر جهت روی پوشش تجهیز، اثر مخربی ندارد. محافظت محدود در برابر نفوذ.
 • IP56: محافظت محدود در برابر نفوذ گرد و غبار. محافظت در برابر جت‌های آب پر فشار (۱۲.۵ میلی‌متر) از هر جهت روی پوشش تجهیز، اثر مخربی ندارد. محافظت محدود در برابر نفوذ.
 •  IP57: محافظت محدود در برابر نفوذ گرد و غبار. محافظت در برابر غوطه‌وری در عمق 15 سانتی‌متر تا 1 متر.  محافظت محدود در برابر نفوذ.
 • IP58: محافظت محدود از نفوذ گرد و غبار. محافظت در برابر غوطه‌وری طولانی مدت تا فشار مشخص. محافظت محدود در برابر نفوذ.
 • IP60: محافظت کامل در برابر نفوذ گرد و غبار. محافظت خاصی در برابر آب ندارد. محافظت محدود در برابر نفوذ.
 • IP61: محافظت کامل در برابر نفوذ گرد و غبار. محافظت در برابر چکیدن آب. محافظت محدود در برابر نفوذ.
 • IP62: محافظت کامل در برابر نفوذ گرد و غبار. محافظت در برابر اسپری آب در هر زاویه تا ۱۵ درجه نسبت به حالت عمودی، به طوری که چنین پاشش‌هایی اثرات مخربی ندارند. محافظت محدود در برابر نفوذ.
 • IP63: محافظت کامل در برابر نفوذ گرد و غبار. محافظت در برابر اسپری آب در هر زاویه تا ۶۰ درجه نسبت به حالت عمودی، به طوری که چنین پاشش‌هایی اثرات مخربی ندارند. محافظت محدود در برابر نفوذ.
 • IP64: محافظت کامل در برابر نفوذ گرد و غبار. محافظت در برابر پاشش آب، به طوری که هر ترشحی از هر جهت به پوشش تجهیز، اثر مخربی ندارد. محافظت محدود در برابر نفوذ.
 • IP65: محافظت کامل در برابر نفوذ گرد و غبار. محافظت در برابر جت‌های آب کم فشار (۶.۳ میلی‌متر) از هر جهت روی پوشش تجهیز، اثر مخربی ندارد. محافظت محدود در برابر نفوذ.
 • IP66: محافظت کامل در برابر نفوذ گرد و غبار. محافظت در برابر جت‌های آب پر فشار (۱۲.۵ میلی‌متر) از هر جهت روی پوشش تجهیز، اثر مخربی ندارد. محافظت محدود در برابر نفوذ.
 • IP67: محافظت کامل در برابر نفوذ گرد و غبار. محافظت در برابر غوطه‌وری در عمق 15 سانتی‌متر تا 1 متر.  محافظت محدود در برابر نفوذ.
 • IP68: محافظت کامل در برابر نفوذ گرد و غبار. محافظت در برابر غوطه‌وری طولانی مدت تا فشار مشخص. محافظت محدود در برابر نفوذ.
 • IP69K: محافظت کامل در برابر نفوذ گرد و غبار. محافظت در برابر جت بخار. محافظت محدود در برابر نفوذ.