گیربکس حلزونی چینی NMRV به دلیل شکل ظاهری مطلوب برای جاگذاری در کمترین فضا، کارایی بالا و قیمت مناسب، در صنایع و ماشین آلات کوچک و بزرگ استفاده می‌شود.

gear_worm
این گیربکس‌ها در نسبت‌های ۱:۳۰ تا ۱:۶۰ قابلیت عدم برگشت‌پذیری دارند که در بالابرها و کانوایرهای شیب‌دار این ویژگی مورد استفاده است.
گیربکس حلزونی چینی به دلیل امکان نصب آسان در حالت‌های مختلف بسیار مورد توجه است.
این گیربکس‌ها با پوسته چدنی و آلومینیومی عرضه می‌گردند.
گیربکس حلزونی چینی با نام‌های دیگری مثل گیربکس حلزونی کتابی، گیربکس Worm، گیربکس NMRV و گیربکس کتابی شناخته می‌شود.

Chinese-Helical-Worm-Gearbox-NMRV

برخی از کاربردهای گیربکس حلزونی چینی

  • گیربکس بالابر
  • گیربکس کانوایر
  • گیربکس نوار نقاله
  • گیربکس میکسر
  • گیربکس صنایع بسته بندی
  • گیربکس کاشی و سرامیک

لیست قیمت گیربکس حلزونی چینی و مشخصات فنی

برای مشاوره فنی و سفارش کالا با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.
لیست قیمتمشخصات فنیابعاد و اندازه‌ها
تیپ
لیست قیمت گیربکس حلزونی چینی NMRV
قیمت (ریال)

۳۰

نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

تماس بگیرید

شافت ورودی ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۹ ۹
شافت خروجی ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴

۴۰

نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

تماس بگیرید

شافت ورودی ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۱ ۱۱ ۱۱
۱۱ ۱۱
شافت خروجی ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸

۵۰

نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

تماس بگیرید

شافت ورودی ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۴ ۱۴ ۱۴
۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴
شافت خروجی ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵

۶۳

نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

تماس بگیرید

شافت ورودی ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹
۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۴
شافت خروجی ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵

۷۵

نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

تماس بگیرید

شافت ورودی ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۱۹
۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴
شافت خروجی ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸

۹۰

نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

تماس بگیرید

شافت ورودی ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۴ ۲۴ ۲۴
۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴
شافت خروجی ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵

۱۱۰

نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

تماس بگیرید

شافت ورودی ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۴ ۲۴
شافت خروجی ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲

۱۳۰

نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

تماس بگیرید

شافت ورودی ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸
شافت خروجی ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵

 

قیمت فلنج خروجی گیربکس حلزونی چینی (ریال)
تیپ
۳۰
۴۰
۵۰
۶۳
۷۵
۹۰
۱۱۰
فلنج خروجی کوتاه
تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

فلنج خروجی بلند

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

در جدول زیر مشخصات فنی تیپ‌های گیربکس حلزونی چینی شامل نسبت تبدیل، قطر شافت خروجی و ورودی و بیشترین گشتاور خروجی مشخص شده است:

تیپ
مشخصات فنی گیربکس حلزونی چینی NMRV
بیشترین گشتاور خروجی (Nm)

NMRV 30

نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۲۲
شافت ورودی ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۹ ۹
شافت خروجی ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴

NMRV 40

نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۴۸
شافت ورودی ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۱ ۱۱ ۱۱
۱۱ ۱۱
شافت خروجی ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸

NMRV 50

نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۸۸
شافت ورودی ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۴ ۱۴ ۱۴
۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴
شافت خروجی ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵

NMRV 63

نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۶۰
شافت ورودی ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹
۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۴
شافت خروجی ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵

NMRV 75

نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۲۴۷
شافت ورودی ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۱۹
۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴
شافت خروجی ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸

NMRV 90

نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۴۳۲
شافت ورودی ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۴ ۲۴ ۲۴
۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴
شافت خروجی ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵

NMRV 110

نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۷۲۵
شافت ورودی ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۴ ۲۴
شافت خروجی ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲

NMRV 130

نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۰۵۰
شافت ورودی ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸
شافت خروجی ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵
ابعاد و اندازه های گیربکس حلزونی چینی در جدول زیر نشان داده شده است.

ابعاد گیربکس حلزونی چینی

 
۰۳۰
۰۴۰
۰۵۰
۰۶۳
۰۷۵
۰۹۰
۱۱۰
۱۳۰
A
۵۴ ۷۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۴۰ ۱۷۰ ۲۰۰
B
۲۰ ۲۳ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰
D
۱۴ ۱۸ (۱۹) ۲۵ (۲۴) ۲۵ (۲۸) ۲۸ (۳۵) ۳۵ (۳۸) ۴۲ ۴۵
D1
۹ ۱۱ ۱۴ ۱۹ ۲۴ ۲۴ ۲۸ ۳۰
G
۵۵ ۷۰ ۸۰ ۹۵ ۱۱۲,۵ ۱۲۹,۵ ۱۶۰ ۱۸۰
G1
۶۳ ۷۸ ۹۲ ۱۱۲ ۱۲۰ ۱۴۰ ۱۵۵ ۱۷۰
G3
۴۵ ۵۳ ۶۴ ۷۵ ۹۰ ۱۰۸ ۱۳۵ ۱۵۵
H
۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۲ ۸۶ ۱۰۳ ۱۲۷,۵ ۱۴۷,۵
I
۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۳ ۷۵ ۹۰ ۱۱۰ ۱۳۰
K
۴۴ ۶۰ ۷۰ ۸۵ ۹۰ ۱۰۰ ۱۱۵ ۱۲۰
KE
M6*11 n°۴ M6*11 n°۴ M8*10 n°۴ M8*14 n°۸ M8*14 n°۸ M10*18 n°۸ M10*18 n°۸ M12*21 n°۸
L
۵۶ ۷۱ ۸۵ ۱۰۳ ۱۱۲ ۱۳۰ ۱۴۴ ۱۵۵
M
۶۵ ۷۵ ۸۵ ۹۵ ۱۱۵ ۱۳۰ ۱۶۵ ۲۱۵
N
۵۵ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۵ ۱۱۰ ۱۳۰ ۱۸۰
N1
۲۹ ۳۶,۵ ۴۳,۵ ۵۳ ۵۷ ۶۷ ۷۴ ۸۱
O
۶,۵ ۶,۵ ۸,۵ ۸,۵ ۱۱,۵ ۱۳ ۱۴ ۱۶
P
۷۵ ۸۷ ۱۰۰ ۱۱۰ ۱۴۰ ۱۶۰ ۲۰۰ ۲۵۰
Q
۴۴ ۵۵ ۶۴ ۸۰ ۹۳ ۱۰۲ ۱۲۵ ۱۴۰
R
۵۷ ۷۱,۵ ۸۴ ۱۰۲ ۱۱۹ ۱۳۵ ۱۶۷,۵ ۱۸۷,۵
S
۵,۵ ۶,۵ ۷ ۸ ۱۰ ۱۱ ۱۴,۵ ۱۵,۵
T
۲۱ ۲۶ ۳۰ ۳۶ ۴۰ ۴۵ ۵۰ ۶۰
V
۲۷ ۳۵ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۵ ۱۰۰
W
۰° ۴۵° ۴۵° ۴۵° ۴۵° ۴۵° ۴۵° ۴۵°
b
۵ ۶ (۶) ۸ (۸) ۸ (۸) ۸ (۱۰) ۱۰ (۱۰) ۱۲ ۱۴
t
۱۶,۳ ۲۰,۸ (۲۱,۸) ۲۸,۳ (۲۷,۳) ۲۸,۳ (۳۱,۳) ۳۱,۳ (۳۸,۳) ۳۸,۳ (۴۱,۳) ۴۵,۳ ۴۸,۸
b1
۳ ۴ ۵ ۶ ۸ ۸ ۸ ۸
t1
۱۰,۲ ۱۲,۵ ۱۶ ۲۱,۵ ۲۷ ۲۷ ۳۱ ۳۳
f
M6 M6 M8 M8 M10 M10
~Kg
۱,۲ ۲,۳ ۳,۵ ۶,۲ ۹ ۱۳ ۳۲ ۴۳,۵
گیربکس حلزونی چینی
۵ (۱۰۰%) ۱