گیربکس حلزونی چینی NMRV به دلیل شکل ظاهری مطلوب برای جاگذاری در کمترین فضا، کارایی بالا و قیمت مناسب، در صنایع و ماشین آلات کوچک و بزرگ استفاده می‌شود.

gear_worm
این گیربکس‌ها در نسبت‌های ۱:۳۰ تا ۱:۶۰ قابلیت عدم برگشت‌پذیری دارند که در بالابرها و کانوایرهای شیب‌دار این ویژگی مورد استفاده است.
گیربکس حلزونی چینی به دلیل امکان نصب آسان در حالت‌های مختلف بسیار مورد توجه است.
این گیربکس‌ها با پوسته چدنی و آلومینیومی عرضه می‌گردند.
گیربکس حلزونی چینی با نام‌های دیگری مثل گیربکس حلزونی کتابی، گیربکس Worm، گیربکس NMRV و گیربکس کتابی شناخته می‌شود.

Chinese-Helical-Worm-Gearbox-NMRV

برخی از کاربردهای گیربکس حلزونی چینی

  • گیربکس بالابر
  • گیربکس کانوایر
  • گیربکس نوار نقاله
  • گیربکس میکسر
  • گیربکس صنایع بسته بندی
  • گیربکس کاشی و سرامیک

لیست قیمت گیربکس حلزونی چینی و مشخصات فنی

برای مشاوره فنی و سفارش کالا با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.
لیست قیمتمشخصات فنیابعاد و اندازه‌ها
تیپ
لیست قیمت گیربکس حلزونی چینی NMRV
قیمت (ریال)

۳۰

نسبت تبدیل۷.۵۱۰۱۵۲۰۲۵۳۰۴۰۵۰۶۰۸۰۱۰۰

۱.۳۰۰.۰۰۰

شافت ورودی۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۹۹
شافت خروجی۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴

۴۰

نسبت تبدیل۷.۵۱۰۱۵۲۰۲۵۳۰۴۰۵۰۶۰۸۰۱۰۰

۱.۴۰۰.۰۰۰

شافت ورودی۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۱۱۱۱۱
۱۱۱۱
شافت خروجی۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸

۵۰

نسبت تبدیل۷.۵۱۰۱۵۲۰۲۵۳۰۴۰۵۰۶۰۸۰۱۰۰

۲.۰۵۰.۰۰۰

شافت ورودی۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۴۱۴۱۴
۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴
شافت خروجی۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵

۶۳

نسبت تبدیل۷.۵۱۰۱۵۲۰۲۵۳۰۴۰۵۰۶۰۸۰۱۰۰

۲.۶۰۰.۰۰۰

شافت ورودی۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۱۹۱۹۱۹۱۹
۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۴
شافت خروجی۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵

۷۵

نسبت تبدیل۷.۵۱۰۱۵۲۰۲۵۳۰۴۰۵۰۶۰۸۰۱۰۰

۳.۶۰۰.۰۰۰

شافت ورودی۲۸۲۸۲۸۲۸۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۱۹
۲۴۲۴۲۴۲۴
شافت خروجی۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸

۹۰

نسبت تبدیل۷.۵۱۰۱۵۲۰۲۵۳۰۴۰۵۰۶۰۸۰۱۰۰

۴.۹۵۰.۰۰۰

شافت ورودی۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۴۲۴۲۴
۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴
شافت خروجی۳۵۳۵۳۵۳۵۳۵۳۵۳۵۳۵۳۵۳۵۳۵

۱۱۰

نسبت تبدیل۷.۵۱۰۱۵۲۰۲۵۳۰۴۰۵۰۶۰۸۰۱۰۰

۷.۶۰۰.۰۰۰

شافت ورودی۳۸۳۸۳۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۴۲۴
شافت خروجی۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲

۱۳۰

نسبت تبدیل۷.۵۱۰۱۵۲۰۲۵۳۰۴۰۵۰۶۰۸۰۱۰۰
۱۱.۰۰۰.۰۰۰
شافت ورودی۳۸۳۸۳۸۳۸۳۸۳۸۳۸۲۸۲۸۲۸۲۸
شافت خروجی۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵

 

قیمت فلنج خروجی گیربکس حلزونی چینی (ریال)
تیپ
۳۰
۴۰
۵۰
۶۳
۷۵
۹۰
۱۱۰
فلنج خروجی کوتاه
۹۰.۰۰۰
۱۳۰.۰۰۰
۱۶۰.۰۰۰
۱۸۰.۰۰۰
فلنج خروجی بلند
۱۵۰.۰۰۰
۱۹۰.۰۰۰
۲۲۰.۰۰۰
۲۶۰.۰۰۰
۳۲۰.۰۰۰
۵۲۰.۰۰۰
در جدول زیر مشخصات فنی تیپ‌های گیربکس حلزونی چینی شامل نسبت تبدیل، قطر شافت خروجی و ورودی و بیشترین گشتاور خروجی مشخص شده است:

تیپ
مشخصات فنی گیربکس حلزونی چینی NMRV
بیشترین گشتاور خروجی (Nm)

NMRV 30

نسبت تبدیل۷.۵۱۰۱۵۲۰۲۵۳۰۴۰۵۰۶۰۸۰۱۰۰۲۲
شافت ورودی۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۹۹
شافت خروجی۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴

NMRV 40

نسبت تبدیل۷.۵۱۰۱۵۲۰۲۵۳۰۴۰۵۰۶۰۸۰۱۰۰۴۸
شافت ورودی۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۱۱۱۱۱
۱۱۱۱
شافت خروجی۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸

NMRV 50

نسبت تبدیل۷.۵۱۰۱۵۲۰۲۵۳۰۴۰۵۰۶۰۸۰۱۰۰۸۸
شافت ورودی۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۴۱۴۱۴
۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴
شافت خروجی۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵

NMRV 63

نسبت تبدیل۷.۵۱۰۱۵۲۰۲۵۳۰۴۰۵۰۶۰۸۰۱۰۰۱۶۰
شافت ورودی۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۱۹۱۹۱۹۱۹
۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۴
شافت خروجی۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵

NMRV 75

نسبت تبدیل۷.۵۱۰۱۵۲۰۲۵۳۰۴۰۵۰۶۰۸۰۱۰۰۲۴۷
شافت ورودی۲۸۲۸۲۸۲۸۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۱۹
۲۴۲۴۲۴۲۴
شافت خروجی۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸

NMRV 90

نسبت تبدیل۷.۵۱۰۱۵۲۰۲۵۳۰۴۰۵۰۶۰۸۰۱۰۰۴۳۲
شافت ورودی۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۴۲۴۲۴
۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴
شافت خروجی۳۵۳۵۳۵۳۵۳۵۳۵۳۵۳۵۳۵۳۵۳۵

NMRV 110

نسبت تبدیل۷.۵۱۰۱۵۲۰۲۵۳۰۴۰۵۰۶۰۸۰۱۰۰۷۲۵
شافت ورودی۳۸۳۸۳۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۴۲۴
شافت خروجی۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴۲

NMRV 130

نسبت تبدیل۷.۵۱۰۱۵۲۰۲۵۳۰۴۰۵۰۶۰۸۰۱۰۰۱۰۵۰
شافت ورودی۳۸۳۸۳۸۳۸۳۸۳۸۳۸۲۸۲۸۲۸۲۸
شافت خروجی۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵۴۵
ابعاد و اندازه های گیربکس حلزونی چینی در جدول زیر نشان داده شده است.

ابعاد گیربکس حلزونی چینی

 
۰۳۰
۰۴۰
۰۵۰
۰۶۳
۰۷۵
۰۹۰
۱۱۰
۱۳۰
A
۵۴۷۰۸۰۱۰۰۱۲۰۱۴۰۱۷۰۲۰۰
B
۲۰۲۳۳۰۴۰۵۰۵۰۶۰۸۰
D
۱۴۱۸ (۱۹)۲۵ (۲۴)۲۵ (۲۸)۲۸ (۳۵)۳۵ (۳۸)۴۲۴۵
D1
۹۱۱۱۴۱۹۲۴۲۴۲۸۳۰
G
۵۵۷۰۸۰۹۵۱۱۲,۵۱۲۹,۵۱۶۰۱۸۰
G1
۶۳۷۸۹۲۱۱۲۱۲۰۱۴۰۱۵۵۱۷۰
G3
۴۵۵۳۶۴۷۵۹۰۱۰۸۱۳۵۱۵۵
H
۴۰۵۰۶۰۷۲۸۶۱۰۳۱۲۷,۵۱۴۷,۵
I
۳۰۴۰۵۰۶۳۷۵۹۰۱۱۰۱۳۰
K
۴۴۶۰۷۰۸۵۹۰۱۰۰۱۱۵۱۲۰
KE
M6*11 n°۴M6*11 n°۴M8*10 n°۴M8*14 n°۸M8*14 n°۸M10*18 n°۸M10*18 n°۸M12*21 n°۸
L
۵۶۷۱۸۵۱۰۳۱۱۲۱۳۰۱۴۴۱۵۵
M
۶۵۷۵۸۵۹۵۱۱۵۱۳۰۱۶۵۲۱۵
N
۵۵۶۰۷۰۸۰۹۵۱۱۰۱۳۰۱۸۰
N1
۲۹۳۶,۵۴۳,۵۵۳۵۷۶۷۷۴۸۱
O
۶,۵۶,۵۸,۵۸,۵۱۱,۵۱۳۱۴۱۶
P
۷۵۸۷۱۰۰۱۱۰۱۴۰۱۶۰۲۰۰۲۵۰
Q
۴۴۵۵۶۴۸۰۹۳۱۰۲۱۲۵۱۴۰
R
۵۷۷۱,۵۸۴۱۰۲۱۱۹۱۳۵۱۶۷,۵۱۸۷,۵
S
۵,۵۶,۵۷۸۱۰۱۱۱۴,۵۱۵,۵
T
۲۱۲۶۳۰۳۶۴۰۴۵۵۰۶۰
V
۲۷۳۵۴۰۵۰۶۰۷۰۸۵۱۰۰
W
۰°۴۵°۴۵°۴۵°۴۵°۴۵°۴۵°۴۵°
b
۵۶ (۶)۸ (۸)۸ (۸)۸ (۱۰)۱۰ (۱۰)۱۲۱۴
t
۱۶,۳۲۰,۸ (۲۱,۸)۲۸,۳ (۲۷,۳)۲۸,۳ (۳۱,۳)۳۱,۳ (۳۸,۳)۳۸,۳ (۴۱,۳)۴۵,۳۴۸,۸
b1
۳۴۵۶۸۸۸۸
t1
۱۰,۲۱۲,۵۱۶۲۱,۵۲۷۲۷۳۱۳۳
f
M6M6M8M8M10M10
~Kg
۱,۲۲,۳۳,۵۶,۲۹۱۳۳۲۴۳,۵